DOKUMENTY A NÁLEŽITOSTI K CESTOVÁNÍ

CESTOVNÍ DOKUMENTY, VÍZA, OČKOVÁNÍ do Španělska, Itálie, Řecka a Chorvatska

  • Pasy + Občanské průkazy: každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní dokument. Tím je pro občany ČR buď cestovní pas nebo občanský průkaz. Pozor na platnost cestovního dokladu, musí být platný ještě minimálně 3-6 měsíců od posledního dne Vaší dovolené.
  • Víza: pro turistické cesty není požadováno pro občany ČR vízum.
  • Očkování: není povinné

CESTOVÁNÍ DĚTÍ A NEZLETILÝCH (osoby do 18-ti let) do zahraničí

Každá země má své specifické požadavky, přesné informace sdělí zastupitelský úřad dané země. Většina cestovních kanceláří požaduje splnění následujícího:

  • V současnosti každý občan ČR ( tedy i nezletilé děti od 0 let věku) musí mít vlastní cestovní doklad = tím je v zemích EU cestovní pas nebo OP. V zemích mimo EU cestovní pas.
  • Děti do 18-ti let mohou cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
  • Nezletilý 0-14 let cestuje-li v doprovodu jiných osob než je zákonný zástupce musí nebo by měl mít písemný souhlas zákonného zástupce

Přehled podmínek do nejčastěji navštěvovaných zemí:

DO ITÁLIE

Nezletilé osoby mohou vstupovat na území Itálie  pouze v doprovodu dospělých. Vzhledem k tomu, že podle italského právního předpisu  doprovodná osoba nezletilých do 14 let při cestování do zahraničí  musí mít prohlášení rodiče a/nebo jiného zákonného zástupce o svěření nezletilého do její péče, doporučujeme zákonným zástupcům nezletilého občana ČR napsat a podepsat prohlášení v tomto smyslu a eventuelně přiložit fotokopii rodného listu nezletilého a vlastního dokladu totožnosti.

zdroj: www.mzv.cz ze dne 05.04.2012 / 11:47

DO ŘECKA

Zodpovídáme častý dotaz českých občanů, zda nezletilá osoba při cestování do Řecka, není-li doprovázena rodičem, potřebuje kromě cestovního dokladu i písemný souhlas rodičů k cestě s jinou osobou.

Souhlas zákonných zástupců dítěte s vycestováním v případě, že cestuje s jinou osobou (nejčastěji s prarodiči), není vyžadován. Kompetentním ve výkladu zákona o cestovních dokladech je Ministerstvo vnitra ČR. Velvyslanectví ČR v Řecku nemá žádné informace o tom, že by v případě výše uvedeného postupu při cestování dětí do Řecka s jinou osobou než s rodiči došlo k problémům, resp. byl vyžadován souhlas zákonného zástupce dítěte s jeho vycestováním.

Nicméně, pro všechny případy lze vypracování písemného souhlasu rodičů s cestou jejich dítěte v doprovodu třetí osoby jen doporučit. Pro úplnost dodáváme, že povolení ke vstupu a pobytu na území Řecka je výlučně v kompetenci příslušných řeckých orgánů.

Zdroj: www.mzv.cz – Sdělení velvyslanectví ČR v Athénách z 22.05.2012 / 14:15

DO CHORVATSKA

Dne 19.03.2009 chorvatský Parlament projednal a schválil změny Zákona o cizincích (NN 79/07), čímž došlo ke zrušení povinnosti souhlasu zákonných zástupců pro vstup nezletilých osob do Chorvatska bez jejich doprovodu.

Zdroj: Zákon o změnách a doplnění Zákona o cizincích (NN 36/09) nabyl platnosti 8. den po zveřejnění v Národních novinách (Úřední noviny Chorvatské republiky), tj. dne 31.03.2009.

DO ŠPANĚLSKA

Pro Španělsko nejsou žádná omezení vypsána, nicméně je i zde doporučen obecný postup, aby nezletilý měl souhlas zákonného zástupce s vycestováním.

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR – Napište nám

Nezapomeňte, že jsme zde pro Vás. Ptejte se, pište, více informací Vám rádi sdělíme. Dostatek  informací o Vaší dovolené je  předpokladem k  dobrému výběru  toho nejlepšího místa právě pro Vás a Dovolené jak má být…